Characters (한국어)

The following is a list of characters featured in all media forms of Battle Royale, not including student “s families.

the Class and Teacher in the Film adaptation

the Class : [edit | edit source]

Males / Females

 1. 1 Yoshio Akamatsu / Mizuho Inada
 1. 2Keita Iijima / Yukie Utsumi
 1. 3 Tatsumichi Oki / Megumi Eto
 1. 4 Toshinori Oda / Sakura Ogawa
 1. 5 Shogo Kawada / Izumi Kanai
 1. 6Kazuo Kiriyama / Yukiko Kitano
 1. 7Yoshitoki Kuninobu / Yumiko Kusaka
 1. 8 Yoji Kuramoto / Kayoko Kotohiki
 1. 9 Hiroshi Kuronaga / Yuko Sakaki
 1. 10 Ryuhei Sasagawa / Hirono Shimizu
 1. 11 Hiroki Sugimura / Mitsuko Souma
 1. 12 Yutaka Seto / Haruka Tanizawa
 1. 13 Yuichiro Ta kiguchi / Takako Chigusa
 1. 14Sho Tsukioka / Mayumi Tendo
 1. 15 Shuya Nanahara / Noriko Nakagawa
 1. 16 Kazushi Niida / Yuka Nakagawa
 1. 17 Mitsuru Numai / Satomi Noda
 1. 18 Tadakatsu Hatagami / Fumiyo Fujiyoshi
 1. 19 Shinji Mimura / Chisato Matsui
 1. 20 Kyoichi Motobuchi / Kaori Minami
 1. 21 Kazuhiko Yamamoto / Yoshimi Yahagi

Other Characters : [edit | edit source]

The Teacher :

Kitano (Film)

Kinpatsu Sakamochi (Novel)

Yonemi Kamon (Manga)

The Soldiers :

Mr. Tahara

Mr. Kondo

Mr. Nomura

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다